Serdecznie zapraszamy na spotkanie Alcon Experience Meeting 2019 Roadshow.

Na spotkanie zapraszamy specjalistów zajmujących się aplikacją soczewek kontaktowych.

W programie między innymi:

• Nowości produktowe Alcon
• Rynek soczewek technicznych w Polsce
• Experience Area
• Kolacja

Poznaj nową rodzinę na własne oczy

Drzewko

Rejestracja

Wpisz kod z zaproszenia, aby rozpocząć proces rejestracji.

Formularz rejestracyjny:

Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest Alcon Polska Sp. zo. o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 (dalej: Alcon). Z inspektorem ochrony danych osobowych Alcon można się skontaktować pisząc na adres ochrona.danych-alcon@alcon.com.

Dane osobowe Uczestników Konferencji będą przetwarzane w celach:

związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konferencji „Alcon Experience Meeting 2019 Roadshow„ (dalej: Konferencja), tj. w celu zarejestrowania Uczestnika, zapewnienia obsługi Konferencji, jej późniejszej oceny w formie ankiety satysfakcji oraz dla celów statystycznych – na podstawie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych – przez okres 3 miesięcy po zakończeniu konferencji lub do czasu wycofania zgody;

edukacyjnych i marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Alcon – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Alcon oraz w oparciu o zgody na komunikację drogą elektroniczną i/lub telefonicznie – do czasu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub odpowiednio do czasu wycofania wyrażonej zgody.


W dowolnym momencie Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody...

W dowolnym momencie Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje także prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych.

Dane Uczestników mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub świadczącym na rzecz Alcon usługi, w szczególności związane z organizacją Konferencji oraz obsługą systemów informatycznych, w tym także strony internetowej umożliwiajacej rejestrację na Konferencję. Niektóre z tych podmiotów mogą mieć siedziby w krajach niezapewniających poziomu ochrony danych wymaganego na terytorium Polski. W takim przypadku Alcon zapewni odpowiedni poziom ochrony danych Uczestnika poprzez stosowanie umów opartych na standardowych klauzulach zaakceptowanych decyzją Komisji Europejskiej i stosowanych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w związku z przekazywaniem ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania na Konferencję.

Wyrażam zgodę na:

* Brak zaznaczenia zgody uniemożliwia zgromadzenie danych i wzięcie udziału w konferencji.

Zatwierdź kod
Data i miejsce spotkania
lub Zarejestruj się

Data i miejsce spotkania

Miejsce:
Adres:
Data:

UWAGA
OK