Nasi eksperci

dr inż. dr Izabela Garaszczuk
Optometrystka, naukowczyni, nauczycielka akademicka.

Absolwentka optometrii na Politechnice Wrocławskiej. Uhonorowana podwójnym tytułem doktorskim – tytułem doktora optometrii na Uniwersytecie w Walencji oraz doktora w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach wyjechała do Hiszpanii, gdzie jako członkini Grupy Naukowej Optometrii Uniwersytetu w Walencji prowadziła badania naukowe w ramach prestiżowego grantu Marii Skłodowskiej-Curie. Obecnie, jako członkini Grupy Optyki Widzenia Politechniki Wrocławskiej realizuje własne projekty badawcze i kształci przyszłych optyków i optometrystów.

Izabela Garaszczuk

Autorka publikacji naukowych w trzech językach oraz prelegentka na konferencjach naukowych o globalnym zasięgu w Europie i Stanach Zjednoczonych. Recenzentka artykułów w renomowanych czasopismach naukowych oraz członek redakcji magazynu Dbaj o Wzrok w dziale “Optometria i medycyna”. Praktykująca optometrystka. Pasją dr Garaszczuk jest nauczanie optometrii, praca z młodymi ludźmi oraz zwiększanie świadomości pacjentów i specjalistów w temacie choroby cywilizacyjnej, jaką jest zespół suchego oka. Prywatnie Izabela uwielbia nurkować i podróżować.

mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak
Optometrysta, kontaktolog

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Beuth- Hochschule für Technik w Berlinie oraz Salus University na Pennsylvania College of Optometry w Stanach Zjednoczonych.

Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku Optometria, pracownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii na UAM w Poznaniu. Ekspert i konsultant firmy Alcon Polska Sp. z o.o.

Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Posiada wieloletnią praktykę w gabinetach kontaktologicznych w Polsce (Skorupski Optical), prywatnej praktyce dopasowania specjalistycznych soczewek kontaktowych (Eye-Point) oraz staże zagraniczne:
1. Optometria kliniczna w Stanach Zjednoczonych (Salus University, College of Optometry, PA)
2. Soczewki kontaktowe, słabowidzenie oraz optometria pediatryczna w Wielkiej Brytanii (Oxford Radcliff Hospital, Oxford)

lek. med. Marek Skorupski
lekarz okulista, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalizował się z okulistyki w Szpitalu Miejskim w Poznaniu. Już w trakcie specjalizacji zainteresował się kontaktologią, która stała się zasadniczym polem jego dalszej działalności zawodowej. Od ponad 25 lat prowadzi prywatną praktykę kontaktologiczną w Poznaniu.

Marek Skorupski

Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych (BCLA) i Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych oraz aktualnym prezesem zarządu tejże organizacji. Wykładowca kursów i szkoleń z zakresu soczewek kontaktowych. Uczestnik wielu kontaktologicznych konferencji.

mgr inż. Tomasz Tokarzewski
Optometrysta, ekspert Alcon

Wykładowca na kierunku Optyka Okularowa i Optometria na Wydziale Fizyki UW, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie Kontaktologii oraz Widzenia Obuocznego. Wcześniej prowadził również wykłady z Kontaktologii dla studentów Optometrii na UAM w Poznaniu i Politechnice Wrocławskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu refrakcji w praktyce dla okulistów i optometrystów chcących pogłębić swoją wiedzę i praktyczne doświadczenie w badaniu refrakcji.

Tomasz Tokarzewski

Od wielu lat nieprzerwanie prowadzi szkolenia z aplikacji miękkich soczewek kontaktowych, wcześniej przez wiele lat jako Konsultant Techniczny i Kierownik Działu Profesjonalnego firmy Ciba Vision, a obecnie jako ekspert zewnętrzny współpracujący z firmą Alcon. Od kilku lat prowadzi własną praktykę optometryczną w Warszawie. Jest absolwentem Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej i Optometrii na Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest autorem wielu artykułów z zakresu optometrii i kontaktologii oraz redaktorem pierwszego polskiego wydania podręcznika Optometria. Członek BCLA, PTOO, PSSK.

mgr Patryk Młyniuk
Optometrysta, Optyk okularowy

Jestem optykiem okularowym i optometrystą. Aktualnie kontynuuję kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na co dzień pracuję w Klinice Okulistycznej Oftalmika w Bydgoszczy i w gabinecie w salonie optycznym.

Patryk Młyniuk

W pracy zawodowej interesują mnie przede wszystkim kontaktologia i optometria kliniczna. Z kolei w pracy naukowej skupiam się na aspektach dotyczących przedniego odcinka oka i na technologii optycznej koherentnej tomografii.

dr n. med. Anna Maria Ambroziak
Dyrektor Naukowa Centrum Okulistycznego Świat Oka. Specjalistka chorób oczu. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) i Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP). Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). Wykładowca na Europejskich Studiach Optyki Okularowej i Optometrii. Redaktorka stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka. Doświadczony praktyk, uznany naukowiec, ceniony wykładowca.

Pełna empatii okulistka z 23 letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca akademicki, uznany naukowiec, wybitna ekspertka, fantastyczna prelegentka. Na swoim koncie ma ponad 160 publikacji. Przez 20 lat zawodowo związana z Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym w Warszawie oraz Katedrą i Kliniką Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego jest absolwentką, obecnie wykładowca na Europejskich Studiach Optyki Okularowej i Optometrii. Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W akademickim środowisku warszawskim jako pierwszy okulista entuzjastycznie zaczęła nauczać nowe pokolenia optometrystów i optyków i wspomagała merytorycznie powstanie nowego kierunku studiów. Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kontaktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). W latach 2004-2010 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO). Redaktorka stanowiska Polskiej Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka.

Anna Maria Ambroziak

Propagująca ideę współpracy interdyscyplinarnej. Wyznaje filozofię holistycznego podejścia do pacjenta, którego stawia zawsze na pierwszym miejscu szukając rozwiązań także poza utartymi schematami. Pod jej kierownictwem Centrum Okulistyczne Świat Oka zdobyło nagrodę Ambasadora Zdrowia 2018 za wiedzę, doświadczenie i poprawę jakości życia pacjentów.

Centrum Okulistyczne Świat Oka to placówka naukowo-badawcza z nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, gdzie pod jej opieką uczą się i pracują studenci oraz przeprowadzane są badania kliniczne nowych leków i technologii.

Na podstawie badań klinicznych prowadzonych przez dr Ambroziak została zarejestrowana przez Amerykańską Agencję FDA soczewka terapeutyczna z lotrafilconu A.

Laureatka głównej nagrody ECLSO “Kersley Lecture” – Antwerpia 24.06.2007 oraz nagrody naukowej trzeciego stopnia Rektora WUM w 2016 r.

dr Monika Czaińska
optometrysta, optyk okularowy, wykładowca

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalista diagnostyki w Poradni Leczenia Zeza oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu. Doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki. Tematem rozprawy doktorskiej było Zastosowanie metod elektrofizjologicznych do badań sumowania i supresji korowej.

Od wielu lat naukowo oraz klinicznie związana z zaburzeniami widzenia obuocznego – diagnostyką oraz możliwościami postępowania. Aktywnie biorąca udział w wielu międzynarodowych konferencjach, autorka licznych publikacji naukowych. Swoją pracę badawczą ściśle wiąże z problemami widzenia obuocznego oraz dysfunkcjami układów motoryczno-koordynacyjnych u tych osób prowadząc między innymi statyczne i dynamiczne badania posturograficzne, używając systemów 3D analizy ruchu, stosując elektroencefalografię (EEG), oraz pomiary ruchów oczu (Eye Tracking).

Współzałożycielka Fundacji wspierającej diagnostykę i rehabilitację optometryczną i neuroterapię w Poznaniu.

Monika Czaińska

Prowadzi indywidualną praktykę optometryczną w ramach działalności Specjalistycznych Gabinetów Terapeutycznych, których jest współtwórcą. Swoją wiedzę z zakresu neuronalnego podłoża zaburzeń wzrokowo-motorycznych zagłębiała m.in. odbywając staż z zakresu metod badania i stymulacji mózgu w wiodącym europejskim laboratorium Department of Clinical Neurophysiology, University of Göttingen, Germany.

Na wydziale Fizyki UAM prowadzi wykłady z WIDZENIA OBUOCZNEGO, SOCZEWEK KONTAKTOWYCH I PATOLOGII PRZEDNIEGO ODCINKA OKA, PERCEPCJI WZROKOWEJ oraz zajęcia laboratoryjne z PROCEDUR BADANIA REFRAKCJI, PROCEDUR OPTOMETRYCZNYCH, WIDZENIA OBUOCZNEGO oraz TERAPII WIDZENIA. Czynnie uczestniczy także w organizacji i prowadzeniu kursów z zakresu WIDZENIA OBUOCZNEGO i TERAPII WZROKOWYCH organizowanych przez Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM dla optometrystów.

dr Rafał Brygoła
Optometrysta, wykładowca

Rafał Brygoła jest praktykującym optometrystą i kontaktologiem. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii. W swojej pracy naukowej skupia się na zagadnieniu badania powierzchni soczewek kontaktowych. Autor publikacji naukowych z dziedziny kontaktologii oraz biomateriałów.

Rafał Brygoła

Uzyskał stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pracy doktorskiej: Metody charakteryzacji profilu powierzchni soczewek kontaktowych z użyciem mikroskopii sił atomowych oraz optycznej mikroskopii konfokalnej.

dr hab. Jacek Pniewski
Fizyk – optyk na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW)

Od 2009 r. związany ze studiami z optyki okularowej i optometrii, na których prowadzi zajęcia z zakresu m.in. optyki geometrycznej i instrumentalnej, przyrządów optometrycznych, telemedycyny. Kierownik Akademickiego Centrum Kształcenia Optometrystów FUW. Kierownik kierunków studiów: Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii oraz Optometria.

Jacek Pniewski

Autor/współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu optyki i optometrii. Specjalista w zakresie metod numerycznych, w tym modelowania zjawisk optycznych. Główne naukowe obszary działania to optyka fizyczna, biofotonika i optyka widzenia.

mgr Monika Wojtczak-Kwaśniewska
Optometrysta, optyk okularowy

Związana z Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie realizuje pracę doktorską dotyczącą ruchów oczu. Wyniki swoich badań prezentowała wielokrotnie na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jest autorką publikacji naukowych oraz przeglądowych z zakresu optometrii oraz neuronauki.

Monika Wojtczak-Kwaśniewska

Obecnie zatrudniona na stanowisku wykładowcy na Wydziale Fizyki UAM oraz optometrysty w Centrum Terapii Wzroku OPTOPLUS, gdzie specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń widzenia obuocznego oraz terapii wzrokowej. Współtworzy zespół badawczo-rozwojowy firmy RemmedVR jako konsultant zagadnień z dziedziny optometrii i terapii wzrokowej.

mgr Tomasz Suliński
Kierownik Działu Profesjonalnego Alcon

Optometrysta, optyk okularowy, entuzjasta dobrego widzenia. Autor wielu artykułów i wykładów dotyczących kontaktologii i widzenia.

Absolwent studiów z zakresu optometrii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra otrzymał broniąc pracę pod tytułem: „Badanie barier dyfuzyjnych w polimerowo- hydrożelowych matrycach na przykładzie dyfuzji wybranego leku znieczulającego w sylikonowo - hydrożelowych soczewkach kontaktowych”

Tomasz Suliński

W czasie kariery zawodowej zdobywał doświadczenie zarówno w salonach optycznych, jak i w firmach zajmujących się produkcją soczewek kontaktowych. Szczególnie interesuje się kontaktologią, sports vision oraz kwestią prawidłowej komunikacji z pacjentem.

Ewa Wojciechowska
Lekarz okulista

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracę rozpoczęła w 1986 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na oddziale okulistycznym, uzyskując w roku 1988 specjalizację I stopnia, a w roku 1992 - II stopnia z zakresu okulistyki. Od 1995 roku prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską ze specjalizacją w zakresie kontaktologii. Swoim doświadczeniem z zakresu okulistyki i doboru soczewek kontaktowych wielokrotnie dzieliła się podczas wykładów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach okulistycznych.

Ewa Wojciechowska

Jest autorem wielu artykułów  w prasie medycznej, na przykład „Klinika Oczna", „Okulistyka Polska”, „Ophthatherapy" czy „Optyka" oraz w magazynach, takich jak „Twój Styl”, „ Claudia”,  „Zdrowie”, „Gracja", a także na portalach internetowych, np. „dziecisawazne.pl".

W leczeniu pacjentów łączy terapię standardową z leczeniem naturalnym oraz zaleceniami dietetycznymi i technikami ćwiczeń oczu.

Dr n. biol Robert Grabowski
Dyrektor medyczny w Vision Express Polska

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie również uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w zakresie neurofizjologii. Staż naukowy odbywał na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (Grecja). Od ponad 20 lat zawodowo zajmuje się problematyką okulistyki (głównie farmakologią chorób oczu) pracując kolejno w firmie Alcon, a później Novartis, gdzie był odpowiedzialny między innymi za wprowadzanie nowych preparatów okulistycznych, nadzór nad dokumentacją naukową i badaniami klinicznymi, dokonywaniem analiz rynkowych i wsparciem merytorycznym kampanii promocyjnych.

Sylwia Kropacz-Sobkowiak

Współorganizował szereg konferencji oraz szkoleń zarówno dla środowiska okulistycznego w Polsce i krajach bałtyckich. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych, opracował i wygłaszał liczne wykłady i prelekcje podczas zjazdów i sympozjów medycznych. W 2018 roku dołączył do Zespołu Vision Express, gdzie obecnie kieruje pracami Działu Medycznego.

Prywatnie pasjonat dzikiej natury, wędkarstwa, historii II Wojny Światowej oraz małych, ale pięknych ogrodów…

Józef Kotwas
Dietetyk, trener personalny

Specjalizuje się w dietetyce sportowej i treningu funkcjonalnym. Absolwent Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu na kierunku Dietetyka. Student fizjoterapii na Wyższej Szkole Administracji i Pedagogiki w Poznaniu. Doświadczony trener ze stażem w klubach sportowych w Polsce.

Prowadzi obecnie własną placówkę Health Solutions promującą holistyczne podejście do zdrowia człowieka.

Józef Kotwas
Jest konsultantem sportowym i dietetykiem w Poznańskim Centrum Badań DNA. Wchodzi w skład ekspertów projektu unijnego „Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+” oraz pisze artykuły naukowe związane z dietetyką i genetyką. Oprócz zdrowia jego pasją jest motoryzacja, kolekcjonuje sportowe samochody. Urodzony i zamieszkały w Poznaniu.
Zbigniew Kowalski
Trener komunikacji interpersonalnej

Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas niemal 70 000 osób, w tym ponad 30 000 lekarzy, 20 000 farmaceutów i kilkadziesiąt tysięcy pracowników, głównie z firm farmaceutycznych i medycznych.

Interaktywne i praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą kwestii porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania dzięki dobrej komunikacji. Zapraszany jako komentator i ekspert oraz cytowany przez czołowe media.

Zbigniew Kowalski

Posiada akredytację konsultanta i trenera takich instytucji czy modeli jak: Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania), Oldham & Morris (psychologia osobowości), Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym). Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców i autorem kilku książek. Wśród nich są bestseller „Mount Everest Biznesu”, czy „Komunikacja z pacjentem w gabinecie okulistycznym”. Pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

mgr Juta Otrzonsek
Optometrysta, specjalista w dziale profesjonalnym Alcon

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Fizyki oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku Optometria.

mgr Juta Otrzonsek
Stażystka programu Alcon Scholaship. Współprowadzi szkolenia dla okulistów i optometrystów z zakresu kontaktologii. Członek PTOO i PSSK.
Mgr Kamil Chlebicki
Absolwent Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od 10 lat pracuje w gabinecie optometrycznym, a jego głównym obszarem zainteresowań jest kontaktologia, optometria pediatryczna i hamowanie postępującej krótkowzroczności.

Mgr Kamil Chlebicki

Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki na rzecz rozwoju polskiej optometrii.

dr Paweł Nawrot

Optometrysta, optyk okularowy, doktor nauk fizycznych w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze. Od 2003 roku związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2006 r. uzyskał tytuł zawodowy licencjat z optyki okularowej. Dwa lata później obronił pracę magisterską o tematyce treningu wzrokowego i stał się dyplomowanym optometrystą. W 2020 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą deficytów motorycznych u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego.

Jest współautorem siedmiu artykułów opublikowanych w czasopismach listy filadelfijskiej.

Jako członek Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, prowadził zajęcia ze studentami optyki okularowej i optometrii, a także był opiekunem kilku prac magisterskich. W 2016 r. zaangażował się w organizację i uruchomienie pierwszych na śląsku studiów z optometrii na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Prowadzi tam zajęcia z Widzenia Obuocznego na studiach stacjonarnych i podyplomowych.

Paweł Nawrot

Od lat uczestniczy i udziela się jako wykładowca w polskich i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.

Jest współautorem programu "Optometrysta" (Optodigital), pierwszego w Polsce kompleksowego oprogramowania do obsługi gabinetu optometrycznego.

Obecnie pracuje jako optometrysta we własnym gabinecie w Zawierciu i należy do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych.

Marta Krukowska
Psycholog, Team Coach

DOŚWIADCZENIE

Od 20 lat rozwija ludzi i organizacje. Doświadczenie biznesowe zdobyła w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych zarządzając ludźmi, biznesem i światowymi brandami na rynku polskim i w krajach bałtyckich. Pasjonuje się komunikacją i podnoszeniem efektywności pracy zespołów. Opracowała autorskie metody pracy z pacjentem podnoszące efektywność pracy oraz satysfakcję pacjentów.

Jest konsultantem w zakresie podnoszenia afektywności pracy zespołów okulistycznych, prowadzi również szkolenia twarde z zakresu optyki i optomerii współpracując z klinikami okulistycznymi na terenie całej Polski. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu komunikacji, budowania zespołów, podnoszenia efektywności pracy zespołów. Bardzo dobrze zna i rozumiem środowisko biznesowe w tym farmaceutyczne oraz środowisko medyczne, z którym związana jest od początku swojej kariery zawodowej.

Marta Krukowska

WYKSZTAŁCENIE

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie SWPS, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowości w Gdańsku. Studiowała również Optykę i Optometrię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Ukończyła również podyplomowe studia coachingu na Uniwersytecie SWPS, Coaching Generatywny i Team Coaching (Neuroedukacja) oraz kilkanaście kursów w zakresie coachingu i mentoringu, posiada tytuł Praktyka Neurolingwistycznego Programowania (The Society of NLP i Instytut Psychoterapii).

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie psychologii pogłębia w nurcie Analizy Transakcyjnej, Lynda Tongue w Londynie.

dr n. med. Arleta Waszczykowska

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów doktoranckich w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi. Specjalista chorób oczu.

Od 2003r. asystent następnie od 2014r. adiunkt w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W latach 2011-2014 członek Zarządu Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS). Członek Komisji Medycznej pracującej w Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 2011r. powołana przez Centrum Egzaminów Medycznych do współtworzenia pytań testowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki przedniego odcinka oka oraz aplikacji soczewek kontaktowych dla lekarzy okulistów na terenie kraju oraz w Johnson Vision Care Institute w Pradze. Koordynator studiów doktoranckich w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej w Łodzi. Kierownik i realizator dwóch grantów naukowych na temat skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu cross-linking oraz jego modyfikacji u chorych ze stożkiem rogówki.

Arleta Waszczykowska

Dorobek naukowy:

2008r. obrona rozprawy doktorskiej, praca wyróżniona przez Rektora UM w Łodzi. Autorka i współautorka prac naukowych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych zjazdach. Konsultant podręcznika nt korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych soczewek kontaktowych przygotowanego przez School of Optometry University of Waterloo w Kanadzie.

Nagrodzona przez Rektora UM w Łodzi nagrodą I stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2018r.

Zainteresowania zawodowe:

Szczególne zainteresowania to diagnostyka i leczenie chorób przedniego odcinka oka, aplikacja soczewek kontaktowych miękkich i stabilnokształtnych, ortokeratologia oraz chirurgia zaćmy i rogówki.

Soczewki kontaktowe TOTAL30; TOTAL30 for Astigmatism; PRECISION1; PRECISION1 for ASTIGMATISM; AIR OPTIX plus HydraGlyde; AIR OPTIX plus HydraGlyde for Astigmatism; AIR OPTIX plus HydraGlyde Multifocal; DAILIES TOTAL 1; DAILIES TOTAL 1 for Astigmatism; DAILIES TOTAL 1 Multifocal; DAILIES AquaComfort Plus; DAILIES AquaComfort Plus Toric; DAILIES AquaComfort Plus Multifocal; Air Optix Aqua; FreshLook COLORBLENDS; FreshLook ONE-DAY COLORS; Dailies FreshLook Illuminate; Air Optix Colors do korekcji wad wzroku u osób ze zdrowymi oczami.
Instrukcja używania: ifu.alcon.com
Soczewki kontaktowe Air Optix Night&Day Aqua do korekcji wad wzroku u osób ze zdrowymi oczami lub terapeutycznie do zapewnienia fizycznej bariery w celu ochrony rogówki u osób z jej uszkodzeniem.
Płyn OPTI-FREE EXPRESS; OPTI-FREE PureMoist; OPTI-FREE REPLENISH; AOSEPT PLUS z HydraGlydedo czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania miękkich soczewek kontaktowych. Instrukcja używania: Krople nawilżające do oczu Systane Hydration bez konserwantów; Systane Ultra; Systane* Complete Nawilżające krople do oczu; Systane Balance; Systane Ultra UD; Systane Original.
Instrukcje używania: ifu.alcon.com
Zapytaj eksperta

Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy!

Twoje pytanie zostało wysłane.

OK
UWAGA
OK

Zamknij