Rejestracja

Formularz rejestracyjny:

Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji jest Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 (dalej: Administrator). Z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora można się skontaktować pisząc na adres ochrona.danych-alcon@alcon.com.

Dane osobowe Uczestników Konferencji będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konferencji „Alcon Red Eye„ (dalej: Konferencja), tj. w celu zarejestrowania Uczestnika, zapewnienia obsługi Konferencji, jej późniejszej oceny w formie ankiety satysfakcji oraz dla celów statystycznych.

Podstawą prawną przetwarzania Danych Uczestników Konferencji jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Uczestników mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi zwiazane z organizacją Konferencji oraz obsługą strony internetowej umożliwiajacej rejestrację na Konferencję.

Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Zebrane dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu Konferencji. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania na Konferencję.

Wyrażam zgodę na:

* Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu dokonania rejestracji na Konferencję.

lub Zarejestruj się
UWAGA
OK